Grup Ibèric d'aigües de bany naturalitzades GIABN

Grup Ibèric d'aigües de bany naturalitzades és una associació de professionals en disseny i construcció de zones de bany depurades per mitjans biològics.

El Grup està obert a professionals, promotors de projectes, propietaris i amics de zones de bany depurades per mitjans biològics.

Les actuacions del GIABN són:

- Intercanvi d'informacions sobre temes professionals i en especial per a la divulgació de bones pràctiques de disseny i construcció de piscines naturalitzades.

- Reunir el coneixement científic per a l'ajuda de tots els associats.

- Mantenir relacions amb investigadors i universitats.

- Formació específica per als membres a través de publicacions, congressos o altres formes adequades.

- Fomentar una marca de qualitat a Espanya i Portugal.

- Promoure balnearis d'aigua naturalitzada davant d'organismes nacionals i internacionals i en especial organismes legisladors i reguladors.

- Promoure la collaboració internacional.

Per a ser membre:

1. Fer una transferència de la quota d'inscripció adjunta en el seu idioma.
2. Imprimir aquest document.
3. Enviar el paper amb les seves dades com el correu electrònic o correu normal a la GIABN.
4. Després de l'admissió de la junta de GIABN vostè rebrà els seus documents com a nou membre.

Download: Sollicitud d'ingrés (79 kB)

Piscines naturalitzades

A la Península Ibèrica i en conformitat amb les definicions d'altres països europeus s'entén com piscina naturalitzada o llac de bany, les làmines d'aigua amb finalitat lúdica, impermeabilitzats, i dotats d'una part destinada al bany i una altra destinada a depuració de l'aigua a través de processos biològics i mecànics.
L'objectiu principal d'una piscina naturalitzada és oferir aigua de qualitat de bany d'acord amb la legislació europea i els reglaments internacionals.
Són exclosos tots els processos que fan servir productes químics, UV (llum ultraviolada) ultrasons o similars. La renovació total de l'aigua únicament està permesa en casos excepcionals.

Reglament

Conscients d'aquesta manca de regulació, els membres del Grup GIABN, professionals en el camp de les piscines de tractament biològic, han elaborat aquesta proposta de reglament per a les piscines de tractament biològic d'ús públic. Aquesta proposta té com a primer objectiu la salut dels banyistes, i és per això que es recomanen una sèrie de valors guia sobre diferents paràmetres, sent d'especial importància els paràmetres higiènics.

Download: Directrizes en Espanyol (114 kB)

IOB

El Grup Ibèric d'aigües de bany naturalitzades GIABN és soci fundador de l'Organització Internacional d'aigües de bany naturalitzades (IOB).

IOB