21 / octubre / 2014 (Bremen, Alemanya)

Premi PONDY

La participació està oberta a tots els membres de les associacions federades a IOB. Els membres de GIABN poden participar a enviar les seves sol · licituds directament a la IOB. A mesura que el GIABN és una associació binacional, per al jurat l'IOB triarà entre els candidats de la Península Ibèrica, un canditado de cada país per a cadascuna de les quatre categories. Més informació i condicions de participació en el PDF. El premi consisteix en revistes mitjana socis »naturpools" (Alemanya) i "Piscina Oggi" (Itàlia). Més informació, en anglès, en el 'Business News' a-www.iob ev.eu El lliurament de la participació en els documents d'adjudicació Pondy acaba el 15 desembre 2015 dies!

Download: Condicions (82 kB)