30 / gener / 2011 (Berlín, Alemanya)

Piscines clorades i risc d'asma en nadons

Així mateix l'oficina ambiental sha vist obligada a formular que: "Per a nens més petits dos anys d'edat i amb antecedents familiars de allèrgies parin d'assistir a classe de natació a piscines clorades cobertes. Aquesta observació no requereix cap comentari per part d'especialistes de la indústria de piscines naturalitzades. És suficient esmentar el comunicat de premsa de UBA, "productes en reacció amb clor poden contribuir a desenvolupar asma en grups d'alt risc. En especial la tricloramina provinent de la reacció del clor amb la urea és una substància sospitosa. De fet els efectes nocius en el pulmó són orígens d'asma. És aviat per jutjar una relació causa efecte per la manca de dades dels límits de la tricloramina. Pensant en els pares preocupats per nens menors de dos anys, l'Agència Federal del Medi Ambient (UBA) recomanen s'abstinguin de classes de natació per precaució fins que es confirmin les dades.